Abikeskus

vastused kõikidele 

sinu küsimustele

Telefon on tumm

kui telefon ei tööta, tuleks kontrollida, kas modem on töökorras

  • Esmalt kontrolli, kas modem on ühendatud vooluvõrku
  • Töötaval modemil peab põlema CABLE/ONLINE märgutuli (tavaliselt neljas)


selleks, et telefoniteenus töötaks, peab põlema ka LINE1 või TEL1

  • Kui LINE1 või TEL1 ei põle, siis kontrolli antenni/koaksiaal kaabeldust
  • Seejärel veendu, et telefonikaabel on korralikult ühendatud 


NB!
Kui on tellitud üks telefoninumber peab telefonikaabel olema ühendatud  LINE1 või TEL1 pessa
  • Kui kaabeldus on ülekontrollitud siis tee voolurestart ja oota 10 minutit