Abikeskus

vastused kõikidele 

sinu küsimustele

1. Ühenda modem-ruuter arvutiga kasutades võrgukaablit või Wi-Fi't
2. Modem-ruuteri seadistamiseks üle Wi-Fi ühenda esmalt oma arvuti B660 võrku

3. Wi-Fi võrgu nimi(SSID) ja parool on kirjas seadme alumisel paneelil
4. Ava veebibrauser ning sisesta aadressiribale 192.168.1.1
5. Avaneb modem-ruuteri menüü avaleht
6. Avanevalt lehelt valida Settings ja sealt valida alamenüü Dial-up ja sealt valida alamenüü Profile Management.
7. Seejärel seadista vastavalt meie võrgule:
 • Dial- up Number: *99# 
 • APN service määrata: Static
 • APN lahtrisse trükkida: internet 
 • Vajuta nupule Save
 • Viimasena vajuta nupule Continue.
1. Esimene märgutuli näitab kas seade on vooluvõrgus.
Kui  see tuli ei põle siis kontrollida, kas ruuter on ühendatud vooluvõrku.

2. Teine märgutuli näitab Wi-Fi võrgu toimivust.
Kui see tuli põleb ja Üle õhu nett ei tööta, siis kontrollida, kas arvuti on ühendatud Wi-Fi võrku.(link wifivõrgu ühendamine).         

3. Kolmas märgutuli näitab signaali tugevust.
Värvide tähendused:

 • roheline tuli põleb püsivalt: signaal on tugev
 • kollane tuli põleb püsivalt: signaal on keskmise tugevusega
 • punane tuli põleb püsivalt: signaal on nõrk
 • punane tuli vilgub kiiresti: SIM kaarti pole sisestatud modemisse või see on valet pidi.

4. Neljas märgutuli on ühendatava võrgu (režiimi) tuli.
Värvide tähendused:

 • roheline tuli vilgub kahekordselt: otsitakse võrku
 • roheline tuli vilgub: toimub registreerimine 2G võrku
 • roheline tuli põleb püsivalt: on loodud ühendus 2G andmesideteenusega
 • sinine tuli vilgub: toimub registreerimine 3G võrku
 • sinine tuli põleb püsivalt: on loodud ühendus 3G võrguga

1. Ühenda modem-ruuter arvutiga kasutades võrgukaablit või Wi-Fi't.
2. Modem-ruuteri seadistamiseks üle Wi-Fi ühenda esmalt oma arvuti D105 võrku.3. Ava veebibrauser ning sisesta aadressiribale 192.168.1.1

4. Avaneb modem-ruuteri menüü avaleht.


httpwwwstarmaneephotosaken1JPG

5. Kasutajanimi (Account) väljale kirjutada: admin ; Parool (Password) väljale kirjutada: admin ja vajutada nupule Apply.

6. Avanevalt lehelt vali Basic Settings ja sealt alamenüü Internet Settings:


httpwwwstarmaneephotosaken2JPG

7. Seejärel seadista vastavalt meie võrgule:

 • Dial- up Number: *99# 
 • APN service määrata: Static
 • APN lahtrisse trükkida: internet  
 • viimasena vajuta nupule Apply

HUAWEI D105 3G võrku lukustamine

8. Vali Basic settings ning selle alt Network settings.

9. Network Access Order rippmenüüst vali 3G lukustamiseks WCDMA Only (jälgi eelenvalt, et internetiühendus oleks katksestatud).

10. Valiku kinnistamiseks vajuta Apply.


1. Roheline tuli vilgub kahekordselt – modem, otsib võrku:

 • hetkel modem ei leia levi, tuleb otsida parema leviga asukoht.
 • levi takistavateks teguriteks on selektiivklaasid (pakett aknad), paksud kivist või raudbetoonist seinad.

2. Roheline tuli vilgub - toimub registreerimine 2G võrku. Reeglina tähendab see seda, et modem üritab ühendust luua:

 • kontrolli, kas oled „Mobile Partner“ programmis vajutanud nuppu „Connect“
 • soovitame leida ka parem leviga asukoht või kontrolli, kas modem on seadistatud 3,5G võrku vastu võtma. Täpsema info selle kohta leiad siit! 
 • levi takistavateks teguriteks on pakett aknad, paksud kivist või raudbetoonist seinad.

3. Roheline tuli põleb püsivalt - modem on loonud ühenduse 2G andmesideteenusega:

 • soovitame leida parem leviga asukoht või kontrolli, kas modem on seadistatud 3G võrku vastu võtma. Täpsema info selle kohta leiad siit! 
 • levi takistavateks teguriteks on pakett aknad, paksud kivist või raudbetoonist seinad.

4. Sinine tuli vilgub - toimub registreerimine 3G võrku. Reeglina tähendab see seda, et modem üritab ühendust luua:

 • kontrolli, kas oled „Mobile Partner“ programmis vajutanud nuppu „Connect“

5. Sinine tuli põleb püsivalt - on loodud ühendus WCDMA andmesideteenusega.

Ühendus on loodud 3G võrguga ning ühendus töötab korrektselt.
1. Esmalt ühenda modem arvuti USB pessa
2. Seejärel ava Mobile Partner (kindlasti veendu, et ühendust ei oleks loodud -vajadusel katkesta see Disconnect nupule vajutades)
3. Ava menüüribalt: Tools->Options->Network->
4. Network Type alt avanenud valikust vali: 
 WCDMA only - 3G võrku lukustamiseks
 LTE only - 4G võrku lukustamiseks
5. Seejärel vajutada Apply ning OK

Antud rakendustarkvara on arvutipõhine. Kui vahetad arvutit, tuleb protseduur uuesti läbi teha.
Kui rakendustarkvara on installeeritud, siis alusta punktist 4.

1) Ava My Computer >>> vajuta ZUUMneti või Mobile partneri ikoonil >>> avaneb Mobile Partneri paigaldamise tarkvara:


2) Vajuta Next ja seejärel I Agree:3) Vajuta Next ja seejärel vajutades Install algab tarkvara paigaldamine arvutisse.Kui see on läbitud, siis vajuta nupule Finish:


4) Kui Mobile Partneri tarkvara on paigaldatud, siis avaneb Mobile Partneri programm (või ava see Desktopilt või Start programmi ribalt):


5) Vajuta nupule Tools >>> Options…:6) Avaneb Options aken. Nüüd tuleb luua profiil – selleks vajutada Profile Management ning sealt vajutada nupule New:


7) Profiili loomiseks sisesta:

Profile Name: „ZUUMnet“
APN: Static ja „4g.tele2.ee
Authentication > Access number „*99#
Salvesta valikud nupuga Save ja seejärel vajuta OK:httpwwwstarmaneephotospaiga11JPG

8) Pärast profiili loomist avaneb ühenduse aken – vajuta Connect:


httpwwwstarmaneephotospaiga12JPG

9) Toimub ühenduse loomine:


httpwwwstarmaneephotospaiga13JPG

10) Kui ühendus on loodud ja internet töötab, siis alumine ühenduse ikoon muutub roheliseks:

httpwwwstarmaneephotospaiga14JPG

Kui ühendust luua siiski ei õnnestunud, siis kontrolli modemil olevaid märgutulesid. Juhendi märgutulede seletuse kohta leiad siit.

Eelnevalt pead olema installeerinud modemilt tarkvara Mobile Partner ja loonud profiili. Täpsema juhendi, kuidas profiili luua ja tarkvara paigaldada, leiad siit

1) Ühenda modem arvuti USB pesaga.
2) Ava töölaualt (desktopilt) või Start-All Programs alt tarkvara Mobile Partner

3) Vajuta avanenud aknas Connect nuppu:

4) Seejärel toimub ühenduse loomine:

5) Kui alumine ühenduse ikoon muutub roheliseks, siis on ühendus loodud:Kui ühendust luua siiski ei õnnestunud, siis kontrolli modemil olevaid märgutulesid. Juhendi märgutulede seletuse kohta leiad siit.

Sisene veebipõhisesse kasutajaliidesesse aadressil http://192.168.8.1/
User name / Kasutajanimi: admin
Password / Parool: admin

1.  Vali Settings > vasakult äärelt Dial Up > Profile Management
2.  Paremalt poolt vajuta nupul New Profile:

 • Profile name: Starman
 • APN Zuumnet (Elisa):
 - tavaliselt: internet
 - staatilise IP korral: static


 • APN Zuumnet (Tele2):

 - tavaliselt: internet.tele2.ee
 - staatilise IP korral: static.tele2.ee

3. Vajuta nupul Save

NB! Tehtud profiil muutub vaikimisi profiiliks ja hakkab kohe tööle

Sisene veebipõhisesse kasutajaliidesesse aadressil http://192.168.1.1/
User name / Kasutajanimi: admin
Password / Parool: admin

Profiili loomine (APN-i tekitamine)

1. Vali Internet > vasakult äärelt APN Management.
2. Klõpsa Add.
3. Määra kuvatud lehel:

 • Profile name: Starman
 • APN Zuumnet (Elisa):
 - tavaliselt: internet
 - staatilise IP korral: static

 • APN Zuumnet (Tele2):
 - tavaliselt: internet.tele2.ee
 - staatilise IP korral: static.tele2.ee

 • User name ja Password väljad jäävad tühjaks
4. Määra suvandi Authentication väärtuseks None (ehk kasutajanime, parooli ei kasutata).
5. Klõpsa Submit.

Tehtud profiili aktiveerimine:

1. Vali Internet > vasakult äärelt Network Connection.
2. Vali profiil (paremalt poolt kolmas valik "Profile").
3. Klõpsake Submit.