Abikeskus

vastused kõikidele 

sinu küsimustele

  • vajuta puldil nuppu Menu
  • vali Süsteemi seaded ning vajuta puldil OK nuppu
  • sisesta PIN kood (algselt "0000") 
  • vali Seadete lähtestamine või Algseaded ning vajuta puldil OK nuppu
  • küsimusele "Kõik süsteemi ja kanalite seaded kustutatakse. Kas sa tõesti soovid seda?", vajuta puldil OK nuppu. Seejärel teeb digiboks alglaadimise
  • vali sobiv keel, millega soovid edaspidi digiboksi kasutada. Valiku kinnitamiseks vajuta puldil OK nuppu
  • vali subtiitrite keel, valiku kinnitamiseks vajuta puldil OK nuppu
  • vali audio keel, valiku kinnitamiseks vajuta puldil OK nuppu
  • vali ajavöönd (vaikimisi valikud on Eesti, Auto ja GMT +2:00 - see valik võib samaks jääda) vajuta puldil OK nuppu
  • seejärel avaneb valik kanaliotsing, vali: "Automaatotsing", vajuta puldil OK nuppu
  • algsageduseks vali 266000, lõppsageduseks 562000, valiku kinnitamiseks vajuta puldil OK, (käivitub otsing, üleval paremal ääres vilgub kiri "Otsin")
  • peale otsingu lõppemist tuleb ekraanile teade sisuga: "Otsing lõppenud. Uus programm: ......", vajuta puldil OK nuppu
  • menüüst väljumiseks vajuta puldil OK nuppu
  • lõpptulemuse salvestamiseks vajuta puldil OK nuppu

  • Vajuta puldil nuppu "Menu"
  • Vali avanenud menüüst "Installeerimine" (kolmas valik)

  • Vali "tehase seaded" (viies valik)
  • Küsimusele "Kas soovite taastada tehase seaded" vasta "Jah"
  • Sisesta salasõna (algselt "0000")
  • Sisesta uuesti salasõna (algselt "0000") ja selle peale käivitub digiboks uuesti
  • Vali keel, millega soovid edaspidi digiboksi kasutada
  • Vali riik "Eesti" või selle puudumisel "Teised riigid" (Other Country)
  • Liigu nooltega ekraanil olevale nupule "Järgmine" ja vajuta puldil "OK"
  • Kanali otsingu lehel jätta otsingu viis "Auto" ja edasi liikuda nooltega ekraanil olevale nupule "Järgmine" ja vajuta puldil "OK"
  • Oota mõni hetk, kuni digiboks on kõik kanalid leidnud ning paremale on ilmunud nupp "Salvesta"
  • Vali nooltega ekraanil olev nupp "Salvesta" ning vajuta "OK"
  • Vali ajavöönd "Auto" või selle puudumisel kohalik ajavöönd (suvel GMT+3, talvel GMT+2); 
  • Liigu nooltega ekraanil olevale nupule "Järgmine" ja vajuta puldil "OK";
  • Liigu nooltega ekraanil olevale nupule "Lõpeta" ja vajuta puldil "OK".

NB! tehase seadete taastamine ei kustuta salvestatud saateid.
  • vajuta puldil nuppu "Menu"
  • vali "Seaded", vajuta OK nuppu puldil
  • sisesta salasõna (algselt "0000") 
  • vali "Algseaded" ja vajuta puldil nuppu OK
  • küsimusele "Kõik süsteemi ja kanalite seaded kustutatakse. Kas sa tõesti soovid seda?", vajuta puldil nuppu OK. Seejärel teeb seade alglaadimise
  • puldil üles-alla nooltega valida keel, millega soovid edaspidi digiboksi kasutada. Kinnitamiseks vajuta puldil nuppu OK
  • vali telerile sobiv formaat, kinnitamiseks vajuta puldil nuppu OK
  • vali telerile sobiv ekraani tüüp, kinnitamiseks vajuta nupule OK
  • vali sobiv lahutus, kinnitamiseks vajuta puldil nuppu OK
  • ajavööndiks vali Eesti, kinnitamiseks vajuta puldil nuppu OK
  • sageduseks vali Eesti, kinnitamiseks vajuta puldil nuppu OK
  • puldil vajuta punast nuppu, mille tulemusena teostatakse automaatotsing
  • kui otsing on lõpetatud, vajuta kinnitamiseks puldil nuppu OK