Abikeskus

vastused kõikidele 

sinu küsimustele

Wi-Fi internetiühendus

Alusta kiirustestist

 Kiirustesti tegemine:
 • kiirusetesti ajal tuleb sulgeda kõik interneti ressurssi kasutavad programmid 
 • kiirusetesti tegemiseks tuleks ühendada arvuti otse modemiga, kasutades kaablit
 • kiirusetesti tegemiseks soovitame kasutada speedtest.net lehekülge

Kui kiirus on siiski aeglane, kuid vastab Sinu poolt valitud paketile, siis soovitame valida kiirem pakett siit

 

Mis mõjutab Wi-Fi levi ja kiirust?

Wi-Fi signaali levi ning ka interneti kiirust mõjutatavad tegurid:

 • arvuti kaugus ruuterist
 • paksud seinad ja laed
 • teised elektroonikaseadmed
 • Wi-Fi kanalite hõivatus
 • võrku ühendatud arvutite hulk
 • samal ajal töötavad interneti ressurssi kasutavad programmid (update, torrent, FTP)


Nõuanded ja soovitused levi ja kiiruse parandamiseks:

 • parima tulemuse saavutamiseks proovi paigaldada ruuter optimaalsesse kohta, et levi jaotuks ühtlasemalt ja levi segavad tegurid oleksid minimaalsed
 • vali kõige vähem hõivatud kanal. Kanali hõivatuse kohta saad kõige paremini abi InSSIder programmi kasutades. Kasutusjuhendi leiad siit

Wi-Fi ühenduse puhul maksimaalse kiiruse saavutamiseks soovitame kasutada IEEE 802.11n standardit toetavat ruuterit ja võrgukaarti.

 

Wi-Fi võrkudega ülekoormatud piirkonnas töötab ühendus stabiilsemalt 5 Ghz toetavate seadmega.

 

NB! Kõik Starmani internetikiirused kehtivad kaabliga ühenduse puhul.
Selleks, et teised kasutajad ei segaks Sinu Wi-Fi võrku, tuleks kontrollida Wi-Fi võrgu kanali hõivatust ning kui tugev on võrgu levi. Selle jaoks on kõige paremaks abimeheks InSSider programm - lae programm alla siit.

 • peale programmi allalaadimist käivita programm töölaualt või Start-menüüst
 • programmiakna ülemises osas on kõigi arvutile nähtavate võrkude loetelu ja hetkeparameetrid
1. SSID - võrgu nimi
2. RSSI - signaali tugevus (väiksem kui -80 nõrk, rohkem kui -60 tugev)


 • kanali valimise üldine reegel - mida vähem võrke ja mida nõrgema signaaliga võrgud kanalil on, seda parem
Starmani seadmetel Wi-Fi kanali muutmise juhendid leiad siit