Abikeskus

vastused kõikidele 

sinu küsimustele

Veateade: Ligipääs puudub
 • esmalt kontrolli, kas antud kanal on Sinu paketis olemas. Kanalite nimekirja leiad siit
 • kui ei ole aga siiski soovite siis: Kirjuta klienditugi@starman.ee või helista +372 677 9900
 • kui kanal on Sinu paketis olemas siis lülitage digiboks hetkeks vooluvõrgust välja. Seejärel lülita seda sisse ja oota viis kuni kümme minutit ühel kanalil (digiboks peab olema sisselülitatud)
Veateade: Vale kaart/ Kaardi viga - kontrolli kaarti
 • kontrolli, kas kaart on määrdunud või kontaktid oksüdeerunud
 • proovikaarti puhastada riidest lapiga
 • kontrolli, kas TV kaart on sisestatud õiget pidi vastavalt digiboksi juhendile
 • kui juhendit ei ole, proovi kaart teistpidi keerata, kuni pilt ette tuleb
Veateade: Pole signaali/ Signaal puudub
Kontrolli, kas kaabeldusega on kõik korras:

 • kui kasutad võimendit, kontrolli, kas võimendi on vooluvõrgus (kui on tegemist kaugtoitega võimendi, kontrolli digiboksi menüüst kas „Antennitoide“ on sisselülitatud)
 • kas antenni kaabel on ühendatud digiboksiga
 • kui eelnev ei aidanud, siis ilmselt on probleem signaali vastuvõtus ja oleks vaja suunata antenni täpsemalt masti suunas või vajab olemas olev antenn väljavahetamist
Veateade: Kanal pole kasutuses
 • kontrolli, kas kanalite loendi nimetus on „KÕIK“. Lemmikute grupis ei pruugi olla kõiki kanaleid
 • OK nupule vajutades ilmub kanalite loend, loendi vahetamiseks vajuta puldil punasele nupule ja vali "KÕIK"
 • kui kanalite loendi nimetus on „KÕIK“ ja kanalit pole ikka nimekirjas, siis tee digiboksile kanalite automaatotsing: selleks vajuta digiboksi puldil nuppu MENU ja vali Automaatotsing ning toimi vastavalt ekraanil ilmuvale juhendile
 • esmalt veendu, kas digiboks on vooluvõrgus ja sisse lülitatud
 • sisselülitatud digiboksi  tablool on kas CH, P või roheline tuli
 • seejärel vaata, kas digiboksi kaablid on õigesti ühendatud ja korralikult pesades
 • kui pilti ei tulnud tagasi siis kontrolli, kas teler on õige videosisendi peal
 • sõltuvalt teleri margist on puldil selleks nupud: AV, VIDEO, EXT, SOURCE. Täpsemad juhised leiad televiisori kasutusjuhendist